Vis fettvett

Vis fettvett

Feitt som tettar igjen avlaupsrøyr er eit aukande problem i Noreg, og særleg før jul med mykje steiking og baking.
Økonomi

Budsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022

Budsjett 2019 - økonomiplan 2019 - 2022 skal handsamast i kommunestyret 12. desember 2018.
Barnefattigdom

Nasjonalt tilskotsordning for inkludering av barn i lavinntektsfamiliar

Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke om tilskot. Søknadsfrist  for tilskotsåret 2019 er 10. desember 2018
Bilete folkehelseundersøking

Folkehelseundersøkinga

Positivt å bli eldre, men fleire unge slit psykisk.
Frivilligpris bilete

Frivilligprisen 2018

Frivilligprisen skal delast ut på Laukhamar Fritid den 8. desember, men til kven?
Sjå alle nyhende ››