23. sep. 2020 kl. 13:59

Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Postliste

Rett til innsyn

Tysnes kommune publiserer postliste på Tysnes kommune sine heimesider. Postlistene blir publiserte kvar tysdag (for dokument torsdag, fredag og måndag) og torsdag (for dokument tysdag, onsdag.) Dette er reglen. I jule- og sommarfeirer kan det vera avvik.

Innsyn i sakshandsaminga auker innbyggjarane sitt engasjement for lokaldemokratiet, og gjev dessutan moglegheit til å kontrollera og påvirka kommunen som verksemd.

Finn du likevel ikkje saka di kan det ha ulike årsaker.

Dokument vert automatisk fjerna frå innsyn etter 3. månader Du har likevel rett til å be om innsyn. Kontakt fellestenesta for hjelp.

Krav om innsyn vert å senda til post@tysnes.kommune.no. Du kan bruka bestillerknappen bak postjournalen du ønskjer innsyn i.

For meir informasjon - sjå her: Rett til innsyn.pdf

Offentleglova

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 21.10.2020 - Avsendar: Statens vegvesen
Dato: 21.10.2020 - Avsendar: Kystverket
Dato: 21.10.2020 - Avsendar: Kystverket
Dato: 21.10.2020 - Avsendar: FYLKESMANNEN I ROGALAND
Dato: 21.10.2020 - Mottakar: Hope Bygg AS
Dato: 21.10.2020 - Mottakar: Tysnes Maskin AS
Dato: 21.10.2020 - Avsendar: Fylkesmannen I Rogaland
Dato: 21.10.2020 - Avsendar: post@kystverket.no
Dato: 21.10.2020 - Avsendar: *****************
Dato: 21.10.2020 - Avsendar: Magnar Solheim
Dato: 21.10.2020 - Mottakar: Hope Bygg AS
Dato: 21.10.2020 - Mottakar: *****************
Dato: 21.10.2020 - Mottakar: Henning Søvig
Dato: 21.10.2020 - Avsendar: SOLHEIM BYGGKONSULT
Dato: 21.10.2020 - Mottakar: *****************
Dato: 21.10.2020 - Mottakar: Henning Søvig
Dato: 21.10.2020 - Mottakar: Solheim Byggkonsult
Dato: 21.10.2020 - Avsendar: Statens vegvesen
Dato: 21.10.2020 - Mottakar: Bjørn Stien
Dato: 21.10.2020 - Mottakar: Bernt Knudsen
Dato: 21.10.2020 - Avsendar: Magne Anderssen Gunnvald

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal