koronavirus

Samla informasjon om tiltak i Tysnes kommune

Her finn du informasjon om tiltaka på dei einskilde einingane i Tysnes kommune. Informasjon om legekontoret. Og informasjon til deg som har du helsefagleg bakgrunn og ønskjer å bidra.  
Foto: Emil Lie Hansen

Ekstraordinært plantetilskot våren 2020

Fylkesmannen melder om eit midlertidig tilskot for å sikre planting av skogplanter våren 2020.
Bilde frå Pixabay - fri bruk

Kulturskulen 2020 - 2021

Neste skuleårs tilbod er klart!
Frå Kultrrminneplanen Steinklopp Hovlandselvo

Kommunedelplan for kulturminne

Kulturminneplanen skal gje kunnskap om våre viktige kulturminne frå gamalt. Og den skal peike på kva som kan verte interessant i framtida.
Logo Lotteritilsynet momskompensasjon

Få refundert meirverdiavgifta

Lag og organisasjoner kan nå søkje om å få refundert momsen. Lotteri- og stiftelsestilsynet skal i 2020 fordele 1,685 milliardar kroner til frivillige lag og organisasjonar. 
Sjå alle nyhende ››