23. sep. 2020 kl. 13:59

Korona

Oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Tysnes kommune.

Les mer

Spørsmål og kommentarar

Lurer du på noko som du ikkje finn svar på? Send oss gjerne spørsmål og kommentarar via "Kontakt" i menyen ovanfor.

 

Fakturering kommunale avgifter og eigedomsskatt 2020

I desse dagar går det ut faktura for renovasjon, slamtømming, feiing, vann, avløp og eigedomsskatt. Fakturaen for 3. kvartal 2020 har forfall 20.10.20.

Tidlegare i år er det fakturert slik:

Forfall

Type gebyr

Periode

31.03.20

Renovasjon, slamtømming, feiing og eigedomsskatt

1. kvartal 2020

29.05.20

Renovasjon, slamtømming, feiing og eigedomsskatt

2. kvartal 2020

15.08.20 (nokon 31.07.20)

Vann og/eller avløp

1. kvartal 2020

15.09.20

Vann og/eller avløp

2. kvartal 2020

Kor lenge kan matbutikken selge alkohol på dagar før heilagedagar?

Sal og utlevering av drikk som nemnt i alkohollova § 3-7 (gruppe I) kan skje fram til kl. 20.00 på kvardagar, og fram til kl. 18.00 på dagar før sun- og helgedagar.

Korleis får eg tak i Skatteoppkrevjaren på Tysnes?

Frå 1. november 2020 tek Skatteetaten over ansvaret for skatteoppkrevjaroppgåvene som kommunen har i dag. Du kan finne informasjon på skatteetatet.no

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal