Postliste

Rett til innsyn

Tysnes kommune publiserer postliste på Tysnes kommune sine heimesider. Postlistene blir publiserte kvar tysdag (for dokument torsdag, fredag og måndag) og torsdag (for dokument tysdag, onsdag.) Dette er reglen. I jule- og sommarfeirer kan det vera avvik.

Innsyn i sakshandsaminga auker innbyggjarane sitt engasjement for lokaldemokratiet, og gjev dessutan moglegheit til å kontrollera og påvirka kommunen som verksemd.

Finn du likevel ikkje saka di kan det ha ulike årsaker.

Dokument vert automatisk fjerna frå innsyn etter 3. månader Du har likevel rett til å be om innsyn. Kontakt fellestenesta for hjelp.

Krav om innsyn vert å senda til post@tysnes.kommune.no. Du kan bruka bestillerknappen bak postjournalen du ønskjer innsyn i.

For meir informasjon - sjå her: Rett til innsyn.pdf

Offentleglova

 

Dato:
Søk:
Dokumenttype: Alle Inngåande dokumentUtgåande dokument Notat
Offentlig journal
Dato: 10.12.2018 - Mottakar: Tor Jellestad
Dato: 10.12.2018 - Avsendar: Hordaland fylkeskommune
16/379-34 TENESTEBEVIS
Dato: 10.12.2018 - Mottakar: *****************
Dato: 10.12.2018 - Mottakar: Einar Didriksen
Dato: 10.12.2018 - Mottakar: Marit Øien
Dato: 10.12.2018 - Mottakar: Jan Ove Sæd, Kari Olaug Kalleklev
Dato: 10.12.2018 - Mottakar: Knut Hollekim, Lillian Drange Hollekim
Dato: 10.12.2018 - Mottakar: Torstein Hatlevik
Dato: 10.12.2018 - Mottakar: Anna Kvamme
Dato: 10.12.2018 - Mottakar: Åsta Hansen
Dato: 10.12.2018 - Mottakar: Ivar Hansen
Dato: 10.12.2018 - Mottakar: Steffen Günther, Janine Freyboth
Dato: 10.12.2018 - Mottakar: Eva Karin Wathne, Thomas Olsen Rennedal
Dato: 10.12.2018 - Mottakar: Anna Kvamme
Dato: 10.12.2018 - Avsendar: Tysnes kommune
Dato: 10.12.2018 - Avsendar: Tysnes kommune

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000
Telefax: 53437011
E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal