Personvernombod

Tenesteomtale

Som innbyggjar i kommunen skal du kjenne deg trygg på at personopplysingane dine blir verna og at kommunen følgjer regelverket.
 
Personvernombodet er ein ressurs og rådgivar for kommunen og eit kontaktpunkt ved alle spørsmål om kommunen si behandling av personopplysingar.
 
Personvernombodet sine oppgåver er blant anna å:
  • informere og gi råd
  • passe på at kommunen følgjer reglane om personvern
  • hjelpe kommunen med vurderingar og konsekvensanalysar
  • samarbeid med Datatilsynet.

Kriterium/vilkår

Kommunen er ei offentleg styresmakt og skal derfor ha eit personvernombod.

Brosjyrar, dokument,
kart og liknande

Lover

Dette er ei lovpålagd teneste.
 
Sjå Personvernforordninga artikkel 37, 38 og 39.

Personvernforordningen
Personopplysningsloven

Tjenesten oppdatert: 05.07.2018 16:34