Brøytin

Ledig brøyterode

Tysnes kommune søkjer etter entreprenør/person for brøyte- og strøoppgåver på ca 10 km kommunal veg i perioden 15.11 til 15.04.

 

Vedkomande må disponere eigna traktor/reidskapsbærar til formålet. Roden er i området Vattedal – Sletteskog, - Skorpo.

For nærare opplysningar ta kontakt med .

Torfinn Kongsvik Einingsleiar teknisk drift . tlf 975 29 965 e post torfinn.kongsvik@tysnes.kommune.no

Kontakt oss

Administrasjon

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal