Barnehagetakstar/moderasjonsordningar

Barn ved elva

Full barnehageplass er 2910,- i månaden. 1. Januar 2019 vil det vere 2990,- for full barnehageplass.

80 % plass er 2550,- i månaden. 1. Januar: 2620,-

60 % plass er 2190,- i månaden. 1. januar: 2250,-

Reduksjonen for barn nr to er 30 prosent, og for det tredje barnet og oppover er det 50 prosent reduksjon.

I tillegg kjem det kostpengar. Matprisen er 300,- for full plass. 

Ein kan søkje om redusert foreldrebetaling, dersom hushaldninga har lågare inntekt enn 533 500,- i året. Søknaden gjeld for barnehageåret og må søkjast på nytt kvart år.

Barnehageåret startar 1. august. Søknadskjema

Dersom husstanden si samla inntekt er under 533 500,- og du har barn som fyller tre, fire eller fem år, eller utsett skulestart, kan du søkje om gratis opphaldstid (20 timar per veke) i barnehagen. Søknaden gjeld for barnehageåret og ein må søkje på nytt kvart år.
Søknadskjema

Kontakt oss

Born og utdanning

Telefon: 53437000

Telefax: 53437011

E-post: post@tysnes.kommune.no

Adresse: Rådhuset,
Uggdalsvegen 301, 5685 Uggdal